Автотранспортний коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» м.Дніпро

 

 

 

 

 

 

html counterсчетчик посетителей сайта

заочне відділення

            Процес об’єднання Європи супроводжується формуванням спільного освітнього та наукового простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту. Освіта в епоху глобалізації та високих технологій – це фактор соціальної стабільності, економічного здобутку країни, її конкурентоздатності та національної безпеки.

         Автотранспортний технікум ДВНЗ «НГУ» багато років веде підготовку спеціалістів за заочною формою навчання для підприємств автомобільного транспорту.

Заочна форма  навчання організована для тих осіб, які не мають можливості навчатися з відривом від своєї основної професійної діяльності. Для таких осіб чинним законодавством передбачено певні пільги.

         Прийом на навчання здійснюється згідно з «Правилами прийому до вищих закладів освіти України».

         Підготовка фахівців за заочною формою навчання ведеться за такими спеціальностями:

  • «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;
  • «Організація перевезень та управління на автотранспорті».

Специфіка заочної форми навчання передбачає керовану самостійну освіту, а тому 70% програмного матеріалу вивчається самостійно і лише 30% - під керівництвом викладача.

Підготовка здійснюється у відповідності з єдиною кваліфікаційною характеристикою. Навчальний план заочного навчання включає такий самий перелік дисциплін, який існує для денного відділення. Їх вивчення ведеться за єдиними програмами.

Навчальний рік ділиться на два періоди:

  • лабораторно – екзаменаційна сесія;
  • міжсесійний період.

Лабораторно – екзаменаційна сесія для заочної форми навчання – це частина  навчального року протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом: навчальні заняття, консультації, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи.

         Міжсесійний період – частина навчального року, протягом якої проходить засвоєння матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладачів.

         Вже декілька років в технікумі формуються окремі групи з осіб, які здобули спеціальність «автослюсар», «слюсар з ремонту автомобілів», навчаючись в професійно – технічних училищах. Ці студенти навчаються за скороченою програмою.

         Позитивне значення в процесі навчання відіграє використання фактичного матеріалу, який пов'язаний з трудовою діяльністю студентів – заочників. Навряд чи зацікавлять заочника абстрактні розрахунки та приклади. Знання виробництва та його проблем, використання показників роботи підприємств, де працюють студенти, дозволяє викладачам забезпечити основні принципи процесу навчання, а студентам стати справжніми фахівцями своєї справи.