Автотранспортний коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» м.Дніпро

 

 

 

 

 

 

html counterсчетчик посетителей сайта

Нормативно-правові документи

01 Положення про Автотранспортний коледж ДВНЗ "НГУ"

 

02 Положення про організацію навчального процесу АК ДВНЗ НГУ

 

03 Положення про педагогічну раду АК ДВНЗ НГУ

 

04 Положення про метод раду АК ДВНЗ НГУ

 

04 Положення про методичну роботу

 

05 Положення про навчально-метод. кабінет

 

06 Положення про вiддiлення денноi форми АК ДВНЗ НГУ

 

07 Положення про предметну (циклову) комісію

 

08 Положення про визначення рейтингу АК ДВНЗ НГУ

 

08 Положення про призначення стипендій в АК ДВНЗ НГУ

 

08 Положення про стипендіальну комісію АК ДВНЗ НГУ

 

09 Положеня про Підготовчі курси АК ДВНЗ НГ

 

10 Положення про Службу з працевлаштування АК 2017

 

11 Положення про проведення практики

 

12 Положення про рейтингову систему оцінки

 

12 Таблиця оцінювання методичної роботи

 

13 Положення про виявлен.,вивчен.,пед.досвіду

 

14 Положення про внутрішній контроль

 

15 Положення про екзаменаційну комісію

 

16 Положення про наставництво

 

17 Положення про огляд-конкурс НМК викладачів АК ДВНЗ НГУ

 

18 Положення про організацію курс.проект

 

19 Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

 

20 Положення про плагіат

 

21 Положення про систему якості освіти

 

21 СТАНДАРТИ забезпечення якостi освiти АК ДВНЗ НГУ

 

22 Положення про самостійну роботу студентів

 

23 Положення про тиждень ЦК

 

24 Положення про школу профес.адаптації

 

25 Положення про надання материальн.допомоги АК ДВНЗ НГУ

 

26 Положення про організацію виховної роботи

 

27 Положення про студент.самоврядування

 

28 Положення про куратора

 

29 Положення про студентський гуртожиток

 

30 Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку