Автотранспортний коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» м.Дніпро

 

 

 

 

 

 

html counterсчетчик посетителей сайта

навчання

     На першому курсі, студенти спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" вивчають дисципліни:

 

1.        Українська мова – залік;

2.        Українська література – залік;

3.        Іноземна мова – залік;

4.        Світова література – залік;

5.        Історія України – іспит;

6.        Всесвітня історія – залік;

7.        Математика – залік;

8.        Фізика – ДПА

9.        Астрономія – залік;

10.    Біологія – залік;

11.    Географія – залік;

12.    Хімія – іспит;

13.    Фізичне виховання – залік;

14.    Захист Вітчизни – залік;

15.    Інформатика.

                 

     На другом курсі студенти вивчають дисципліни:

 

1.        Українська мова  - ДПА/ЗНО;

2.        Українська література – залік;

3.        Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – залік;

4.        Людина і світ – залік;

5.        Математика – ДПА;

6.        Історія України – іспит;

7.        Креслення – залік;

8.        Технічна механіка – іспит;

9.        Електротехніка та електроніка – залік;

10.    Автомобілі – іспит;

11.    Технологія конструкційних матеріалів – іспит;

12.    Технічна експлуатація автомобілів – залік;

13.   Технології (вступ до спеціальності) – залік;

14.    Правила і безпека дорожнього руху – залік;

15.    Основи правознавства – залік;

16.    Економічна теорія – іспит;

17.   Культурологія – залік;

18.    Навчальна слюсарна практика – залік;

19.    Навчальна верстатна практика – залік;

20.   Безпека життєдіяльності – залік;

 

 

     На третьому курсі студенти вивчають дисципліни:

 

1.         Українська мова (за професійним спрямуванням) – іспит;

2.         Основи філософських знань – іспит;

3.         Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – залік;

4.         Фізичне виховання – залік;

5.         Фізика – залік;

6.         Вища математика – залік;

7.         Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри – залік;

8.         Обчислювальна техніка – залік;

9.         Комп'ютерний практикум – залік;

10.    Економіка підприємства – залік;

11.     Технічна експлуатація автомобілів - іспит;

12.     Курсовий проект з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів";

13.    Електрообладнання автомобілів - іспит;

14.     Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно енергетичних ресурсів – залік;

15.    Правила і безпека дорожнього руху – іспит;

16.     Охорона праці – іспит;

17.     Основи технології ремонту автомобілів – залік;

18.     Автомобільні двигуни – залік;

19.     Практика навчальна демонтажно-монтажна;

20.     Навчальна практика на АТП і СТО;

 

                 

 

     На четвертому курсі студенти вивчають дисципліни:

 

1.      Соціологія – залік;

2.     Основи менеджменту і маркетингу – залік;

3.      Охорона праці в галузі – іспит;

4.     Теорія і конструкція автомобілів – залік;

5.      Організація і планування підприємства - іспит;

6.      Курсова робота з дисципліни "Організація і планування підприємства";

7.      Автомобільні перевезення – залік;

8.     Діагностика технічного стану та технічне обслуговування легкових автомобілів – залік;

9.      Діагностика та технічне обслуговування електрообладнання автомобілів – залік;

10.  Основи технології ремонту автомобілів – іспит;

11.  Курсовий проект з дисципліни "Основи технології і ремонту автомобілів";

12.  Практика виробнича технологічна;

13.  Практика виробнича переддипломна;

14.  Дипломне проектування.

 

Захист дипломних проектів.

 

               Формування знань зі спеціальних дисциплін на відділенні покладається на випускаючу циклову комісію "Обслуговування та ремонт автомобілів".

               Викладацький склад ЦК - це висококваліфіковані спеціальсти, які постійно поповнюють свій запас знань, як у сфері автомобільного танспорту, так і в питаннях педагогіки, психології, комп'ютерних технологій. На лекціях, семінарах, консультаціях, лабораторних та практичних роботах, крім традиційних методів навчання активно застосовуються інноваційні технології. 

                З багатьма автотранспортними підприємствами 11228, 11201, 11231, 11255, 11263 і станціями технічного обслуговування підтримуються тісні взаємозв'язки, де студенти ремонтують автомобілі, беруть учать у проектуванні нових і реконструкції застарілих підрозділів автобаз, гаражів, станцій технічного обслуговування, авторемонтних майстерень.

 

 

                     

 

               Кращі студенти разом з викладачами беруть участь у конференціях і конкурсах з професійної підготовки на міському та обласному рівні, отримуючи грамоти, дипломи, сертифікати.