Автотранспортний коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» м.Дніпро

 

 

 

 

 

 

html counterсчетчик посетителей сайта

Правила прийому

 

Правила прийому до структурних підрозділів

Національного технічного університету "Дніпровська політехніка":

 

Відокремленого структурного підрозділу «Автотранспортний фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”»,

Відокремленого структурного підрозділу «Павлоградський фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”»,

Відокремленого структурного підрозділу «Марганецький фаховий коледж Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”»

 

в 2021 році 

 

І. Загальні положення
ІІ. Терміни та поняття
ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
ІV. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
V. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
VI. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
VІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів фахової передвищої освіти НТУ «Дніпровська політехніка»
VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
IX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття фахової передвищої освіти
X. Проведення вступних іспитів та фахових випробувань
XI. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
XII. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
XIІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XІV. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
XV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту
XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до закладів вищої освіти

Додаток 1 Перелік освітньо-професійних ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та вартість одного року навчання

Додаток 2 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-професійного ступеню фахового молодшого бакалавра
 
Додаток 3 Перелік спеціальностей та вступних іспитів (конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти) для прийому на навчання для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра
 
Додаток 4 ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200

Додаток 5 ПОЛОЖЕННЯ про поселення та проживання в гуртожитках студентського містечка Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та його структурних підрозділів

Додаток 6 ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийому для здобуття вищої та фахової передвищої освіти до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та відокремлених структурних підрозділів: «Автотранспортного фахового коледжу, «Павлоградського фахового коледжу, «Марганецького фахового коледжу» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

 

 

Завантажити правила прийому одним файлом (*.pdf)