Автотранспортний коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» м.Дніпро

 

 

 

 

 

 

html counterсчетчик посетителей сайта

Трудове законодавство для молоді

 

Студенти стаціонару можуть працювати на умовах повного робочого дня

 

Міністерство соціальної політики України в листі від 25.07.2014 р. № 301/13/116-14 зауважило, що трудовим законодавством не передбачено обмежень стосовно поєднання студентів вишів роботи й навчання у тому числі – тих, які навчаються за денною (очною) формою навчання. Тому підприємство має право приймати на роботу таких працівників, зокрема й на умовах повного робочого дня. Водночас слід враховувати, що згідно зі ст.. 51 КЗПП України для працівників віком від 16 до 18 років передбачено 36-годинний робочий тиждень.

 

Час надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються в закладах освіти

 

Працівникам, які навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.

Працівникам, які успішно навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

(Стаття 212 із змінами,

внесеними згідно з Указом ПВР№ 6237-10 від 21.12.83;

Законом № 871-12 від 20.03.91;

в редакції Закону М 117-XIVвід 18.09.98)

 

Відпустки без збереження заробітної плати працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі заклади освіти

 

Працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі заклади освіти, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях при вищих закладах освіти, у період навчального року надається, за їх бажанням, один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. Для складання випускних іспитів їм надається додаткова відпустка на умовах, передбачених частиною першою цієї статті.

(Стаття 214 із змінами,

внесеними згідно з Указом ПВР № 6237-10 від 21.12.83;

Законом № 871-12 від 20.03.91;

в редакції Закону № ІI7-XIV від 18.09.98)

 

Працівники, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, одержують відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів, без урахування часу проїзду до навчального закладу і назад. При цьому рівень акредитації ви-щого навчального закладу значення не має.

Зазначений строк (15 днів) без урахування часу проїзду до навчального закладу і назад має означати, що всі надані дні (15) працівник може використати безпосередньо для підготовки і складання вступних іспитів у вищі навчальні заклади. На тривалість цього строку не повинен впливати час, витрачений на проїзд до місця знаходження конкретного закладу.

Отримання додаткових днів для проїзду може бути обумовлене угодою між працівником і роботодавцем згідно з частиною першою ст. 26 Закону України «Про відпустки».

 

Пільги працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах

 

Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, а також інші пільги, передбачені законодавством.

(Стаття 215 із змінами,

внесеними згідно із Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР;

у редакції Закону України від 18.09.98 р. N 117-XIV)

 

Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням

 

На час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням (статті 211, 213, 216 цього Кодексу) за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

(Стаття 217 у редакції Закону України від 18.09.98 р. N 117-XIV)