Автотранспортний коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» м.Дніпро

 

 

 

 

 

 

html counterсчетчик посетителей сайта

загальна інформація

Галузь знань: 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Напрям підготовки: 027 «Транспорт»

Спеціальність: 275 «Транспортні технології на автомобільному транспорті»

                                                              (Організація перевезень і управління на автотранспорті)

Кваліфікація молодшого  спеціаліста: 3115 технік-технолог (механіка)

 

Аналіз ринку праці показує постійне зростання автоперевезень на Дніпропетровщині та в Україні в цілому. На сьогоднішній день – автоперевезення є одним з основних видів перевезень в регіоні.

Під час навчання студенти спеціальності «Організація перевезень і управління на автотранспорті» отримують знання і практичні навички та уміння з теорії транспортних процесів та систем, організації вантажних та пасажирських перевезень, транспортної логістики та транспортно-експедиційної діяльності, взаємодії видів транспорту та роботи транспортних вузлів, міжнародних автомобільних перевезень, транспортного права, маркетингу та менеджменту, комерційної та митно-брокерської діяльності автопідприємств тощо.

 

Основні види діяльності техніка:

виробничо-технологічна - реалізація стратегії діяльності підприємства, досягнення ефективності та якості процесу перевезень вантажів і пасажирів; ефективне використання різних транспортно-технологічних систем доставки вантажів і пасажирів; ефективне використання матеріальних і людських ресурсів; реалізація діючих положень, правил і норм в області перевезення вантажів, пасажирів; використання ефективних схем організації руху транспортних засобів; забезпечення безпеки руху в різних умовах.

організаційно-управлінська - організація роботи колективу виконавців; планування та організація перевезень вантажів і пасажирів; вибір оптимальних рішень при плануванні робіт в умовах конкуренції і можливих нестандартних ситуацій; здійснення контролю за роботою транспортно-технологічних систем; забезпечення виконання правил і норм охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та протипожежного захисту при роботі водіїв як безпосередньо на підприємстві, так і на лінії.

 

Можете займати посади:

інженер служби руху, менеджер логістичного відділу автотранспортних підприємств;

спеціаліст управління автомобільного транспорту та інфраструктури;

інспектор з охорони праці та техfryutyuніки безпеки;

технік відділу безпеки руху та експлуатації;

ревізор з безпеки руху;

технік-інспектор з контролю за використанням палива;

технік з обліку;

диспетчер автомобільного транmb flспорту;

диспетчер міжнародних перевезень;

організатор міжнародних перевезень;

декларант експорту і імпорту товарів;

інспектор міжнародних перевезень.