Автотранспортний коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» м.Дніпро

 

 

 

 

 

 

html counterсчетчик посетителей сайта

навчання

Фізичне виховання є невід’ємною частиною навчання та професійної підготовки молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах. У процесі підготовки майбутніх спеціалістів значна увага  приділяється не тільки засвоєнню ними знань і навичок професійної діяльності, а й розвитку фізичних якостей, формуванню здорового способу життя.

Навчальна програма з дисципліни «Фізичне виховання», що затверджена Міністерством освіти і науки України, є обов’язковою для засвоєння її змісту студентами денної форми навчання вищих навчальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.

Методологічною основою програми є чинні державні документи, що регламентують «Фізичне виховання», як обов’язкову навчальну дисципліну.

Програма ґрунтується на концептуальних засадах законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про освіту», «Про вищу освіту», цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації», Концепції фізичного виховання в системі освіти України, Державних вимогах до навчальних програм з фізичного виховання, Державних стандартах вищої освіти та інших документах, що видані Міністерством освіти і науки України.

Здійснення фізичного виховання у вищому навчальному закладу ґрунтується на:

  • загальних соціальних принципах виховної стратегії суспільства, що передбачають всебічну підготовку особистості до трудової та інших суспільно важливих видів діяльності, розвиток життєвих сил і здібностей людини як вищої цінності суспільства;
  • загальних педагогічних принципах: особистісного підходу, фундаментальності, гуманізації, демократизації педагогічного процесу;
  • загальних методичних принципах: свідомої активності, доступності, індивідуалізації, систематичності, послідовності;
  • вдосконаленні фізичних якостей засобами фізичної культури;
  • вихованні почуття дружби, колективізму та відчуття командного духу під час ігор.

Однак для успішного здійснення фізичної підготовки студентів, передбаченого учбовими планами часу, вже недостатньо.

Фізичне виховання - самостійний предмет, значення якого зростає з кожним роком.

Під час навчання студенти, крім зміцнення резервних можливостей організму, повинні добре оволодіти багатьма уміннями спортивного характеру та придбати певні методичні навики, що мають стати їм в нагоді після завершення навчання в учбовому закладі.

Усім цим можна успішно оволодіти тільки за допомогою досвідченого педагога при обов’язковому відвідуванні навчальних занять. Отже, при наявності відповідних знань, умінь, спортивного та методичного досвіду після закінчення навчального закладу колишній студент може самостійно займатися фізичним вихованням і без наставників навчати своїх власних дітей.